De kracht van teams

Teams vormen de basis van elke organisatie.  
In professionele teams wordt collectief de verantwoordelijkheid gedeeld voor de manier van werken en het resultaat. Het individu ontleent zijn of haar kracht aan een sterk teamverband en zet deze kracht in ten bate van het team.
Daarmee ontstaat een samenwerking waarin ondernemerschap, prestatiegerichtheid, werkplezier en lef samen gaan met accountability, compliance, loyaliteit en control.
Een krachtig team.

De kracht van Phanes

Phanes is gespecialiseerd in het creëren van krachtige teams.
Wij begeleiden uw team bij het ontdekken en toepassen van hun eigen Pragmatisch Optimum: "Zo functioneren wij het best".
Van een 'quickscan' Teamtest tot de leergang Teamleiderschap en van het Teamspel tot maatwerk Begeleidingstrajecten voor Teamontwikkeling. Phanes heeft een integraal aanbod voor ieder team. U vindt dit boven in de menu balk of door op de bollen te klikken.

Bouwen met teams

Geen twee teams zijn gelijk.  Zelfs al hebben ze het zelfde takenpakket. Laat staan dat zij identieke prestaties leveren.  In een moderne organisatie wordt deze uniciteit onderkend,  erkend en geaccepteerd. In deze organisaties krijgen teams de ruimte om op hun eigen wijze bij te dragen aan het gewenste resultaat van de organisatie, door te investeren in het ontdekken en toepassen van hun eigen optimale manier van samenwerken. Daardoor worden ook verschillen in zoiets als de mate van zelfsturing manifest.  Met dergelijke optimaal functionerende teams – die per definitie verschillen van elkaar - bouw je een organisatie tot een stevig, samenhangend en flexibel geheel.

in een team deel je de verantwoordelijkheid voor het proces
en neem je de verantwoordelijkheid voor het resultaat

Uitgangspunten

Phanes heeft een negental uitgangspunten gedefinieerd die wij in al onze werkzaamheden hanteren.  Deze uitgangspunten vormen een solide basis bij alles wat wij doen.  Zij zijn nauw met elkaar verweven en versterken elkaar voortdurend.  Zodoende leidt elke activiteit tot een pragmatisch optimum.  

Klik een willekeurige afbeelding voor een volledig overzicht van de uitgangspunten.

Stem de inrichting van de processen af op de behoefte van de klanten die je wilt of moet bedienen. Zorg er voor dat de mensen in de organisatie in staat zijn de bij dat proces horende situationele afwegingen te maken. “In der Beschraenkung zeigt sich erst der Meister”.

Structuur is een middel voor mensen om hun samen werken op elkaar af te stemmen. Structuur kan de individuele autonomie van de mensen beperken en tegelijkertijd de ruimte scheppen om hun denk en daadkracht optimaal te benutten en zich te ontplooien.

Loyaliteit ontstaat door samen met de klant te werken en creëert een emotionele binding. Dienstverlening die is gericht op tevredenheid is eenvoudig kopieerbaar.

Organiseren is samen werken

Phanes kiest voor de dialoog en het samen werken met de mensen in uw organisatie. We luisteren aandachtig en oordelen niet. We benaderen vraagstukken met een onderzoekende en nieuwsgierige houding om door te dringen tot de kern van het probleem. Wat wij ontdekken delen we altijd en direct en samen werken we aan een passende, uitvoerbare en gedragen oplossing. Daarbij laten we ons inspireren door onze filosofie van het pragmatisch optimum.

Organiseren is wat ons betreft een permanente activiteit van samen werken.

Samenwerken met Phanes

Vertel ons over uw project en hoe onze raadgevers u kunnen helpen

Vriendelijk verzoek om in ieder geval de velden met een * in te vullen